asfalt-koud

Asfalt: fysische proeven

Wat houdt de Marshall-test in?

De indeukingsproef op proefplaten van asfalt, ook wel bekend als de Marshall-test, is een standaardmethode om de vervormingseigenschappen van asfaltmengsels te beoordelen.

Tijdens de test wordt de belasting op het asfalt geleidelijk verhoogd totdat een bepaalde vervorming, meestal 2,5 cm, wordt bereikt. Op dit punt wordt de maximale belasting geregistreerd en wordt de sterkte van het asfaltmengsel beoordeeld op basis van deze belasting.

De indeukingsproef biedt belangrijke informatie over de weerstand van het asfalt tegen permanente vervorming onder verkeersbelasting. Het wordt veel gebruikt in de wegenbouw en infrastructuurprojecten om de kwaliteit van asfaltmengsels te controleren en te verbeteren.

GEOS voert volgende fysische proeven uit op asfalt:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Monstername van bitumineuze mengselsCME 54.28B
Boren van asfaltkernenGeos
WatergehalteEN 12697-14
VerdichtbaarheidEN 12697-10
Proefstukken verdicht met een slagverdichterEN 12697-30B
Afmetingen van een bitumineus proefstukEN 12697-29BL
Dikte van een bitumineuze laagEN 12697-36 §6.1BL
Constructieopbouw en laagdikte en aanwezigheid van een bitumineus proefstukSB 250 (4.1) Hfdst. VI § 2B
CME 54.42
Bulkdichtheid (methode D)EN 12697-6BL
RAW (2020) proef 67B
Bulkdichtheid (methode A)EN 12697-6BL
RAW (2020) proef 67B
Bulkdichtheid (methode B)EN 12697-6BL
RAW (2020) proef 67B
MengseldichtheidEN 12697-5BL
RAW (2020) proef 68B
Relatieve dichtheidSB 250 (2.2) Hfdst. XIV §4.2B
CME 54.08B
Gehalte aan poriënEN 12697-8BL
RAW (2020) proef 69B
SB 250 (4.1) Hfdst. XIV § 4.3B
CME 54.09B
Watergevoeligheid (ITSR, methode A)EN 12697-12BL
CME 54.40B
Indirecte splijttreksterkteEN 12697-23BL
VerdichtingsgraadRAW (2020) proef 66B
CME 54.08B
Verwerkbaarheid van de emmerGeos
Voorbereiding van proefstukken voor bepaling bindmiddelgehalte, watergehalte en korrelverdelingEN 12697-28L
Bepaling van de aanhechtsterkteEN 12697-48
Afdruipen van bindmiddelEN 12697-18 §5B
Indeukingsproef op proefplatenEN 12697-21
IndeukingsproefEN 12697-20BL
Weerstand tegen ontdooiingsvloeistoffenEN 12697-41
Weerstand tegen brandstofEN 12697-43
Vrije krimp bij constante temperatuur van vloeiasfaltGeos
Extractie van bindmiddel (Asphalt analyser)EN 12697-1 Annex B.2.1BL
Extractie van bindmiddel (Soxhlet)EN 12697-1 Annex B.1.3BL
Gehalte aan oplosbaar bindmiddel (Asphalt analyser)EN 12697-1 Annex B.2.1BL
TP Asphalt-StB Teil 1B
Gehalte aan oplosbaar bindmiddel (Soxhlet)EN 12697-1 Annex B.1.3BL
RAW (2020) proef 65.1B
KorrelverdelingEN 12697-2BL
Terugwinning van bitumen: rotatieverdamperEN 12697-3BL