GEOS Laboratories Wellen HQ

Over Geos Laboratories

Als controlelaboratorium vervult Geos Laboratories een centrale rol bij het certificeren van bouwmaterialen. Dat komt zowel de producent als de eindgebruiker ten goede.

Waarom kiezen voor Geos Laboratories?

Of het nu gaat om funderingsmateriaal, granulaten, bitumen en asfalt een producent moet aantonen dat het zijne een kwalitatief hoogstaand product is. De beste manier om dat te doen, is door het te testen in een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium.

Kwaliteitsmerken

Binnen de Europese handel is het al enige tijd verplicht dat producten voorzien zijn van een CE-markering. Daarnaast eisen steeds meer eindgebruikers dat het product wordt voorzien van een landelijk keurmerk, zoals BenorKomoNFLaborouteAASHTO of Güteschütz. In de praktijk betekent dit vaak dat een producent die aan meerdere landen levert hetzelfde product meerdere keren laat testen door verschillende laboratoria in die afzetlanden.

Accreditaties

De accreditaties van Geos zijn door internationale overeenkomsten geldig in heel Europa en voor sommige materialen zoals bitumen zelfs wereldwijd. Bovendien liggen we op het kruispunt van drie taalgebieden: rapporteren in Nederlands, Frans, Duits en Engels is voor ons geen enkel probleem. Hierdoor kunnen testen uitgevoerd bij GEOS voor certificering in alle Europese lidstaten en tot ver daarbuiten  worden gebruikt.

Productontwikkeling

Maar het laboratorium van GEOS staat niet alleen open voor kwaliteitscontrole. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot wellicht het meest uitgebreide laboratorium voor bouw en infrastructuur. Naast typische mechanische proeven op wegenbouwmateriaal, zoals splijt- en druksterkte, beschikken we over ondersteunende afdelingen op het gebied van microscopie, chemie en zelfs mineralogie.  In alle fasen van productontwikkeling – van grondstof tot duurzaam hergebruik – kunnen we onze klanten bijstaan met analyses op maat.

In het voortraject van een bouwproject kunnen we bijvoorbeeld de draagkracht beoordelen van de grond en onderzoeken we de restlevensduur van bestaande constructies. Hierdoor hebben we een klantenbestand waarin alle stakeholders uit de bouwwereld vertegenwoordigd zijn. Van grondstofproducenten tot aannemers, overheden en zelfs verzekeringsmaatschappijen.

Toekomstvisie

Met de huidige trend ziet Geos de rol van duurzaam vervaardigde en toegepaste producten almaar toenemen. Het zal een uitdaging blijken voor zowel producenten als bouwers om dezelfde productkwaliteit te garanderen met vaak alternatieve, gerecycleerde, grondstoffen. Wij houden alleszins een vinger aan de pols van die nieuwe technieken  en blijven investeren in mensen en apparatuur om deze evolutie kwalitatief te ondersteunen.


Onze bedrijfswaarden

Ter aanvulling van het Geos bedrijfsprofiel, lees onze bedrijfswaarden en wat ze voor onze medewerkers betekenen.