beton-duurzaamheid

Duurzaamheidstesten op beton

Wat is carbonatatie in beton?


Carbonatatie in beton is een chemisch proces waarbij kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer reageert met calciumhydroxide (Ca(OH)2), een van de belangrijkste chemische componenten van beton, om calciumcarbonaat (CaCO3) te vormen. Dit proces vindt plaats in de poriën van het beton.

Wat zijn de gevolgen voor de constructie?

Wanneer de carbonatatie diep genoeg doordringt in het beton en het wapeningsstaal bereikt, kan het leiden tot corrosie van het staal. Dit kan de structurele integriteit van het beton in gevaar brengen. Een verandering van de mechanische eigenschappen kan ernstige gevolgen hebben zoals vermindering van de sterkte en duurzaamheid van de constructie.

Om ondermeer carbonatatie te minimaliseren en de levensduur van betonstructuren te verlengen, kan Geos voor u volgende proeven uitvoeren:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Gevoeligheid van een betonformule voor alkali-aggregraat reactie (AAR)NF P 18-454B
Zuurbestandheid van betonGeos
Eigenschappen van luchtbellenASTM C 457B
EN 480-11BL
Versnelde test op betonNBN B 15-001
Weerstand tegen carbonatatieGeos
EN 13295
CarbonatatiediepteCUR-aanbeveling 48 (2010)
EN 14630B
Chemische bestandheid van betonEN 1825-1 §8.2.1
EN 858-1 §8.1.4
Weerstand tegen zeewaterCUR-aanbeveling 48 § 7.5 (2010)
NBN B 15-100 § 6.4.2.5
Weerstand tegen sulfatenCUR-aanbeveling 48 § 7.5 (2010)
NBN B 15-100 § 6.4.2.6
Vorstbestandheid - interne schadeNBN B15-100
Vorstbestandheid (vorst/dooi in water)NF P 18-424
Vorst/dooi bestandheid met dooizoutenNBN B15-100
EN 1433 Annex CB
EN 13687-1
CEN/TS 12390-9 §5B
RNR 06B
XP P 18-420
ISO/DIS 4846-2
SB 250 (3.1) Hfdst. XIV §4.8
Bepaling van de vorstbestandheidNBN B 15-231 (1987)B
Aanmaak en bewaring van proefstukken voor druksterkteEN 12390-2L
Gasdoorlatendheid van verhard betonXP P 18-463B
WaterdichtheidEN 491 §5.7B
Indringingsdiepte van water onder drukEN 12390-8B
ISO 7031L
Versnelde Chloride MigratieXP P 18-462B
NT Build 492B
Elektrische weerstand van betonGeos
Lange termijn proefLPC n° 66