beton-fysische-proef

Fysische proeven op beton

Op deze pagina zal u vooral testen tegenkomen die de belasting op betonelementen beproeven. Ook de waterdoorlatendheid, buig- en splijtsterkte van deze elementen kunnen we bepalen. Het geeft u belangrijke informatie over de kwaliteit en duurzaamheid van uw betonproducten.

Doorzoek ons volledig aanbod hier:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
TrekproefPTV 8450-2 - version 2.0 (2016)B
SB 250 (3.1) Hfdst. III § 43.3.5.4
EN 1542
EN 1348
NBN B 14-210 (1969)
Capillaire waterabsorptieGeos
NBN B 15-217 (1984)B
DruksterkteEN 12390-3BL
NBN B 15-220 (1990)B
PTV 100 (2002)B
RAW (2020) proef 32
PTV 21-101 (2010)
EN 826
Druksterkte van in situ ontnomen proefstukkenCME 52.05B
Diktemeting van de lagen van betonkernen en diameter van wapeningCME 53.17B
EN 13863-3B
Diktemeting van fundering en asfaltlagenCME 52.04B
Monstername van betonkernenEN 12504-1
BetondekkingEN 1917 § 6.3.2
KruipNBN B 15-228 (1976)
Dichtheid van verhard beton door afmetingenEN 12390-7B
NBN B 15-218 (1986)B
Dichtheid van verhard beton door waterverplaatsingEN 12390-7B
Dichtheid van verharde mortel door afmetingenEN 1015-10B
Porositeit en volumemassaNF P 18-459BL
GrandDuBé
Massa per oppervlakte-eenheidEN 845-2 § 5.2.2
Bepaling van de geluidssnelheid (dynamische E-modulus)NBN B 15-229 (1976)
Statische elasticiteitsmodulusEN 12390-13
Vezelgehalte in betonspecie of verhard betonEN 14721+A1 (2007)B
Buigsterkte (één-punts lading)EN 12390-5 Annex AB
Buigsterkte (tweepunts lading)EN 12390-5B
Krimp en zwelNBN B 15-216 (1974)
Weerstand tegen uitglijdenEN 13036-4B
SplijttreksterkteEN 12390-6B
Splijtsterkte (gebaseerd op NBN EN 1338 Annex F (2003))Geos
Weerstand tegen belasting op afdekkingen voor putten en kolkenEN 124-1
Weerstand tegen belasting op afwateringsgootEN 1433 §9.1B
Weerstand tegen verbrijzeling van afdekkingen voor putten en kolkenBRL 9203 § 4.2.13
Bovenbelastingsproef op een deksel, dekelement en/of dekplaatPTV 114 §7.5.2 (2012)
Dwarskrachtproef op kanaalplaatvloerenEN 1168 Annex J
Weerstand tegen belasting op afdekkingen voor putten en kolkenNEN 7067 § 5.5.2
Weerstand tegen verbrijzeling van betonnen bakken voor waterafvoerPTV 105 (2002)
Weerstand tegen verbrijzeling van cirkelvormige betonelementenEN 1916 Annex CB
EN 1917 Annex AB
Afmetingen van een betonkernAfl. PM - Hfdst. 53 (53.01)B
Dikte deklaagGeos
Wateropslorping door onderdompelingNBN B 15-215 (2018)B
EN 13369 - Annex FB
EN 1433 §9.2B
EN 1916 Annex FB
EN 1917 Annex D
CME 53.13B
PTV 100 (2002)
WaterdoorlatendheidPTV 126 § 8.3 (2017)B