Chemisch labo GEOS

Chemische proeven op granulaten

Concentraties chloriden en sulfaten bepalen.

Het is belangrijk om bij het gebruik van granulaten rekening te houden met de aanwezigheid van chloriden en de mogelijke effecten ervan op de bodem en apparatuur. In sommige gevallen kunnen maatregelen worden genomen om de concentratie chloriden te verminderen of om alternatieve producten te kiezen die minder schadelijk zijn.

Ook wat bijvoorbeeld het aandeel sulfaten betreft kan GEOS de nodige proeven uitvoeren en informatie verstrekken.

Een overzicht:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Alkaligehalte (ICP-AES)CUR-aanbeveling 89 § 6.2 (2018)B
EN 196-2B
LPC n° 37B
XP P 18-544BL
Gehalte aan CaCO3EN 196-2B
GeosB
Zuuroplosbaar chlorideEN 1744-5B
Wateroplosbaar chlorideEN 1744-1 § 8BL
NEN 5921B
EN 1744-1 § 7B
Carbonaten (CO2)EN 196-2B
Weerstand tegen verbrijzelingGeos
Gevaarlijke bestanddelenEN 1423 Annex IB
Vrije kalkEN 1744-1 § 18.4BL
WateroplosbaarheidEN 1744-1 § 16.1L
ChloorwaterstofzuurproefNBN 589-209 (1969)B
Chemische samenstelling (ICP-AES)GeosB
GloeiverliesEN 1744-1 § 17BL
ISO 3262-1
Metallisch aluminium en zinkCUR-aanbeveling 116 Annex A (2012)
Gehalte aan MgCO3EN 196-2
Organische verontreinigingen (fulvozuren)EN 1744-1 § 15.2BL
Organische stoffen (H2O2)NBN 589-207 Par. 3 (1969)B
PTV 406 Annex C - versie 6.0 (2015)
SB 250 (3.1) Hfdst. XIV § 4.15B
NBN B 11-256B
Organische verontreinigingen (humus)EN 1744-1 § 15.1BL
Organische stoffen (K2Cr2O7)NBN 589-207 Par. 4 (1969)B
NF P 94-055L
Organische verontreinigingen (mortel)EN 1744-1 § 15.3B
pHISO 787-9B
Zuuroplosbare sulfidenEN 1744-1 § 13L
SiO2 (XRF)EN 196-2B
Zuuroplosbare sulfaten (IC)EN 1744-1BL
Wateroplosbare sulfaten (IC)EN 1744-1BL
Totaal zwavelgehalte (ICP-AES)EN 1744-1 § 11BL
Totaal organisch koolstofEN 13639