vulstoffen in het labo

Granulaten: proeven op vulstoffen

Kies de juiste vulstoffen!

Bij granulaten worden verschillende soorten vulstoffen gebruikt om de eigenschappen van het materiaal te verbeteren en de kosten te verlagen. Het gebruik van de juiste vulstoffen is essentieel voor het optimaliseren van de eigenschappen van granulaten en het produceren van hoogwaardige bouwmaterialen.

Alle proeven die GEOS uitvoert op vulstoffen:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Bepaling van de druksterkte (28 dagen)EN 196-1B
Versnelde expansieproef via UAMBTGeos
BitumengetalEN 13179-2B
Invloed op de vormvastheid (Châtelier)EN 196-3 §7B
ChlorideEN 196-2 §4.5.16B
Dichtheid van vulstofEN 1097-7BL
Watergevoeligheid van vulstoffenEN 1744-4B
Wateroplosbaarheid van vulstofEN 1744-1 § 16.2L
Oplosbaarheid in zoutzuurPTV 812 0.3NL
GloeiverliesEN 196-2 §4.4.1B
EN 196-2B
Gehalte oplosbaar fosfaatEN 450-1 Annex CB
Korrelverdeling van vulstoffen (luchtstraalzeving)EN 933-10B
Deltaring en kogel proefEN 13179-1BL
Sulfaatgehalte (IC)EN 196-2B
Invloed op begin bindingEN 196-3 §6B
Holle ruimten in droge verdichte vulstofEN 1097-4BL

Enkele voorbeelden van veel gebruikte vulstoffen en waarop we nog andere proeven uitvoeren:

  • Cement: Cement wordt vaak gebruikt als vulstof in betonmengsels. Het helpt bij het verbeteren van de cohesie en sterkte van het beton en draagt bij aan de duurzaamheid ervan.
  • Vliegas: Vliegas, een bijproduct van verbrandingsprocessen in energiecentrales, wordt vaak gebruikt als vulstof in beton. Het verhoogt de duurzaamheid en chemische weerstand van beton en helpt bij het verminderen van de hoeveelheid cement die nodig is.
  • Silica fume: Silica fume, ook wel microsilica genoemd, is een bijproduct van de productie van siliciummetaal en siliciumlegeringen. Het wordt gebruikt als vulstof in beton om de dichtheid, sterkte en duurzaamheid te verbeteren.
  • Hoogovenslakken: Of gemalen slakken, een bijproduct van de metallurgische industrie, worden gebruikt als vulstof in beton om de chemische weerstand en duurzaamheid te verbeteren. Het kan ook helpen bij het verminderen van de warmteontwikkeling tijdens het uithardingsproces.

Meer informatie over vulstoffen, en de proeven die we erop uitvoeren, op de pagina hydraulische bindmiddelen test laboratorium.