Chemielabo van Geos

Chemische proeven op grond

Wat is Baumann-Gully?

De Baumann-Gully extractor is een instrument dat wordt gebruikt voor de bepaling van de zuurtegraad (pH) in grondstalen in laboratoria.

Het is een methode die vaak wordt gebruikt in de bodemkunde en milieukunde om de pH-waarde van bodemmonsters te meten, wat belangrijk is voor het begrijpen van bodemchemie en -gezondheid. De extractor maakt gebruik van een extractiemethode om de pH van de grond te bepalen.

Een overzicht van al onze chemische proeven op grondstalen:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Zuurgraad door Baumann-GullyEN 16502
Extractie van in water oplosbare voedingsstoffen en elementen (Cl- met titratie)EN 13652
ChloorwaterstofzuurproefRAW (2020) proef 37B
Gloeiverlies, organische stof en
CaCO3-gehalteRAW (2020) proef 28B
Mg2+ (ICP-AES)ISO 7980
Organische stoffen (CCl3COOH)SB 250 (3.1) Hfdst. XIV § 3.4
Organische stoffen (H2O2)RAW (2020) proef 36B
Organische stofbepaling via calcinatie (TGA)XP P 94 047
pHISO 10390
Afl. PM - Hfdst. 01 (01.07)B
RAW (2020) proef 27
Zoutgehalte van grond per liter bodemvochtRAW (2020) proef 38B
Sulfaatgehalte (IC)EN 196-2