grond-proctor-proeven

Proctor proeven op grond

Wie of wat is Proctor?

Een Proctor-compactie, of Proctor-test, is een standaardtest die wordt uitgevoerd om de optimale vochtigheids- en dichtheidscondities van een bodem te bepalen voor het bouwen van constructies zoals wegen, dijken en funderingen. Het is vernoemd naar Ralph R. Proctor, een pionier op het gebied van grondonderzoek.

Het doel van een Proctor proef.

Met een Proctor proef kan een curve worden opgesteld die de relatie tussen de dichtheid van de bodem en het vochtgehalte laat zien. Deze curve bereikt een piek op een bepaald vochtgehalte, wat het optimale vochtgehalte wordt genoemd. Dit optimale vochtgehalte correspondeert met de maximale dichtheid van de bodem, wat belangrijk is voor het bereiken van de vereiste stabiliteit en draagkracht voor bouwdoeleinden.

Deze proef wordt uitgevoerd op zowel natuurlijke bodems als bodems die zijn aangepast met additieven zoals zand, grind of cement, om de geschiktste samenstelling te bepalen voor specifieke bouwprojecten.

Een overzicht van al onze Proctor proeven op grond:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
BindmiddeldoseringscurveGeos
BindmiddelstudieGeos
CBR-waarde (California bearing ratio)EN 13286-47BL
NF P 94 078L
Bepaling van de druksterkteRAW (2020) proef 18B
EN 13286-41BL
Immediate bearing index (IPI)EN 13286-47BL
1-punts standaard Proctor verdichtingEN 13286-2BL
1-punts versterkte Proctor verdichtingEN 13286-2BL
5-punts standaard Proctor verdichtingEN 13286-2BL
5-punts versterkte Proctor verdichtingEN 13286-2BL
Weerstand tegen onderdompelingCME 52.23
Bepaling van de splijttreksterkteEN 13286-42BL
Versnelde zwelproefEN 13286-49
Verificatie geschiktheid grondNF P 94-100
VerwerkbaarheidsperiodeEN 13286-45B