hydraulische-bindmiddelen-kalk

Proeven op hydraulische bindmiddelen

Een hydraulische binding is een chemisch proces waarbij de minerale structuur van het bindmiddel wijzigt. Een correcte vaststelling van de chemische en minerale samenstelling van het bindmiddel, en zijn afgeleide producten zoals mortel, is een vast onderdeel van de kwaliteitscontrole.

GEOS is hier sterk in gespecialiseerd en levert accurate analyses met röntgen- en plasmatechnieken.

Op deze pagina een overzicht van de proeven op:

Proeven op vliegas en cement

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Alkaligehalte (ICP-AES)LPC n° 48
Geos
Invloed op de vormvastheid (Châtelier)EN 196-3 §7B
Chloride (potentiometrisch)EN 196-2B
EN 196-2 §4.5.16B
EN ISO 1158
CO2 (TGA)EN 196-2B
NF P18-805
Bepaling van de druksterkteEN 196-1B
Gehalte cementbestanddelenCEN/TR 196-4 §6.2
Water oplosbaar chroom (VI)EN 196-10B
DichtheidEN 1097-7BL
EN 196-6 §4BL
Fijnheid door zeving (90 µm)EN 196-6 §3BL
Fijnheid door BlaineEN 196-6 §4BL
Bepaling van de buigsterkteEN 196-1B
Vrij CaOEN 451-1B
WaterretentieEN 413-2 §6B
LuchtgehalteEN 413-2 §7B
WateroplosbaarheidGeos
HydratatiewarmteEN 196-9B
Chemische samenstelling (ICP-AES)EN 196-2B
Onzuiver SiO2EN 196-2 §4.5.5
Onoplosbare restEN 196-2 §4.4.3B
Gloeiverlies (TGA)EN 196-2B
NF P18-805
Reactief Al2O3EN 197-1
Reactief CaOEN 197-1B
Reactief SiO2EN 197-1B
SulfidenEN 196-2 §4.4.5B
Bepaling van krimp en zwelNF P 15-433B
Sulfaten (gravimetrie)EN 196-2 §4.4.2B
Sulfaten (IC)EN 196-2B
Totaal organisch koolstofEN 13639
Totaal koolstofISO 10694 - ISO 12902B
Standaard consistentieEN 196-3 §5B
Einde binding (Vicat)EN 196-3 §6.3B
Begin binding (Vicat)EN 196-3 §6.2B
Chemische samenstelling (XRF)EN 196-2 §5B
KorrelverdelingISO 13320

Vliegas: specifieke analyses

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Bepaling van de druksterkteEN 196-1B
Bepaling van de buigsterkteEN 196-1B
ActiviteitsindexEN 450-1 §5.3.2B
Valse binding (Tusschenbroeck test)NF P18-363
Fijnheid door nat zevenEN 451-2B
Waterbehoefte van vliegasEN 450-1 Annex B
Chemische samenstelling (ICP-AES)EN 196-2B
Invloed op begin bindingEN 196-3 §6B
Chemische samenstelling (XRF)EN 196-2 §5B
Gehalte oplosbaar fosfaatEN 450-1 Annex CB
KorrelverdelingISO 13320

Proeven op hoogovenslak

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Bepaling van de druksterkteEN 196-1B
ActiviteitsindexEN 15167-1 §5.3.2.3B
Bepaling van het slakgehalteCEN/TR 196-4 §7.2.2B
VochtgehalteEN 15167-1 Annex A
Chemische analyseGeosB
Glasgehalte BRL9325 annex 3

Proeven op bouwkalk

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Bepaling van vrije kalkPTV 847 Annex A (2019)
EN 1744-1 § 18.4B
Gehalte aan CaOEN 459-2 §6.9B
Gehalte aan Ca(OH)2EN 459-2 §6.9B
Sulfaatgehalte (IC)EN 459-2 §6.4
Reactiviteit van vrije kalkEN 459-2 §7.6
Stabiliteit van vrije kalkEN 459-2 §7.4.4
Einde binding (Vicat)EN 459-2 §7.5.4
Begin binding (Vicat)EN 459-2 §7.5.4
Luchtgehalte van verse mortelEN 459-2 §7.10

Proeven op gips

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Gehalte anhydrietGeos
Chloride (potentiometrisch)VGB M 701 § 8.8
Onoplosbaar in HClVGB M 701 § 8.11
Chemische samenstelling (ICP-AES)VGB M 701 § 8.7
pHVGB M 701 § 4
Sulfaten (IC)VGB M 701 § 2.3
CaSO3 . ½ H2OVGB M 701 § 8.9
Totaal organisch koolstof (gebaseerd op ISO 10694/12902)VGB M 701 § 8.10
Watergehalte, zuiverheid en CaCO3-gehalte (TGA)VGB M 701 § 3

Proeven op mortel

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
SlijtweerstandEN 12808-2
Bepaling van de sterkteEN 1015-11B
Bepaling van de druk- en buigsterkteEN 12808-3
Standaard consistentieEN 1015-4
Weerstand tegen vorst-dooi (via druk- en buigsterkte)EN 12808-3
Bepaling van de vorstbestandheid (mortels)PTV 844 - version 1.0 (2019)
Bepaling van krimpEN 12808-4
Bepaling van de wateropslorpingEN 12808-5