Asfalt in labo-omgeving

Gerecycleerde materialen in asfalt voor een beter en veiliger infrastructuur

Recyclen van asfalt is een cruciale praktijk voor het onderhoud van wegen, om zo duurzaamheid te bevorderen en natuurlijke grondstoffen zo veel mogelijk te sparen.

Het recycleren van asfalt is niet meteen iets nieuw en gebeurt al langer voor onderlagen. Vandaag zijn er veelbelovende proeven om ook de toplaag, of slijtlaag, uit gerecycleerde materialen samen te stellen.

GEOS Laboratories werkt hier dagelijks aan mee door de materialen op productprestaties te testen en monsternames uit te voeren op bestaande wegen en bruggen.

Maak kennis met ons Asfalt en Bitumen test laboratorium. >>

De rolling bottle test in het labo
The Rolling Bottle test: hulpmiddel bij het ontwerpen van asfaltmengsels. EN 12697-11:2005

Nieuwe asfaltmengsels

Asfalt, een mengsel van bitumen en aggregaten zoals grind en zand, wordt veel gebruikt voor wegconstructie vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen zwaar verkeer en weersinvloeden. Echter, na verloop van tijd vragen wegen herstelwerkzaamheden vanwege scheuren, gaten en andere vormen van slijtage.

GEOS biedt een groep testen aan specifiek gericht op Mix design. >>

In plaats van het verwijderen van oud asfalt en het te vervangen door nieuwe materialen, maakt het recycleren van asfalt het mogelijk om het oude materiaal te hergebruiken, waardoor afval wordt verminderd en de ecologische voetafdruk wordt verkleind. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën kunnen gerecycleerde asfaltmengsels worden geproduceerd die vergelijkbare, of zelfs verbeterde, prestaties bieden vergeleken met nieuw asfalt, terwijl tegelijkertijd de kosten en de impact op het milieu worden verminderd.

Deze prestatiekenmerken brengt GEOS voor de producent in kaart aan de hand van een reeks fysieke en mechanische laboratoriumproeven.

Een overzicht van alle proeven op asfalt met betrekking tot recyclability. >>

De eigenschappen van gerecycleerd asfalt

Het testen van gerecycleerde asfaltlagen in laboratoriumomstandigheden is van vitaal belang om de prestaties van het materiaal te evalueren voordat het op wegen wordt toegepast.

Laboratoriumproeven omvatten doorgaans het onderzoeken van verschillende eigenschappen van het gerecyclede asfalt, zoals:

 • dichtheid,
 • sterkte,
 • weerstand tegen vermoeiing,
 • waterbestendigheid.

Deze tests zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het gerecyclede asfalt voldoet aan de vereiste normen voor wegconstructie en om de duurzaamheid en veiligheid van de wegen te waarborgen.

Daarnaast helpen laboratoriumtests bij het identificeren van eventuele zwakke punten in het gerecyclede asfaltmengsel, waardoor ingenieurs en technici kunnen werken aan verbeteringen en optimalisaties om de prestaties te maximaliseren.

Op deze manier spelen de produktprestatietesten in ons gespecialiseerd expertisecentrum in Herstal een essentiële rol bij het waarborgen van de kwaliteit en levensduur van gerecyclede asfaltwegen, waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve oplossing blijven voor het onderhoud van ons wegennet.

Drukproef op een kubus van bitumen

Wat wordt er getest?

 • De dichtheid: Deze test beoordeelt de dichtheid van het gerecycleerde asfaltmengsel, wat een indicatie geeft van de compactheid en de mate van luchtinsluiting. Een goede dichtheid is essentieel voor de duurzaamheid en weerstand tegen slijtage van het asfalt.
 • De sterkte: Sterktetests evalueren de weerstand van het gerecycleerde asfalt tegen vervorming en breuk onder belasting. Dit omvat vaak het bepalen van de trek-, druk- en buigsterkte van het materiaal, wat cruciaal is voor het voorkomen van scheuren en andere structurele gebreken in de weg.
 • De watergevoeligheid: Deze test evalueert de mate waarin het gerecycleerde asfaltmengsel bestand is tegen waterindringing en degradatie als gevolg van vocht. Het is van groot belang om de waterbestendigheid van het asfalt te waarborgen, aangezien vocht een belangrijke oorzaak is van schade aan wegen, zoals vorstschade en erosie.
 • De vermoeiing / stijfheid: Deze proeven beoordelen de weerstand van het gerecycleerde asfalt tegen herhaalde belastingen, zoals die worden veroorzaakt door verkeer. Het doel is om te bepalen hoe goed het asfalt bestand is tegen vermoeiing, zoals scheurvorming en afschilfering, gedurende de levensduur van de weg. (EN 12697-26, EN 12697-24, wielspoorproef EN 12697-22, …)
 • De bindmiddelen en hun kwaliteit: Deze tests analyseren het bindmiddel (bitumen) in het gerecycleerde asfalt en beoordelen de kwaliteit ervan, inclusief de viscositeit, penetratie en sterkte. Een juiste bindmiddelinhoud en -kwaliteit zijn essentieel voor de cohesie en hechting van het asfaltmengsel, wat de algehele prestaties en duurzaamheid van de weg beïnvloedt. Een volledig overzicht van onze proeven op bitumen vind je hier.
 • Granulaten: als je de granulaten wil hergebruiken, bijvoorbeeld in de toplaag, gaan we hun karakteristieken vaststellen via bepaalde proeven zoals PSV (Polished Stone Value), Korrelverdeling, Micro-Deval en de Los Angeles coëfficiënt. Een volledige lijst van proeven op granulaten vind je hier.

wielspoorproef in het labo volgens norm EN 12697-22
Wielspoorproef in het labo volgens norm EN 12697-22

Innovaties in bindmiddelen

Een van de innovatieve benaderingen in de aanmaak van nieuw asfalt is het gebruik van gerecycleerde materialen als bindmiddel, wat bijdraagt aan duurzaamheid en het verminderen van de afhankelijkheid van traditionele bitumen. De door ons geteste asfalt kunnen we onderbrengen in 4 grote groepen:

 1. Gerecycleerde bitumen: Bitumen kan worden teruggewonnen uit oud asfalt en worden gereinigd en verwerkt tot hoogwaardig bindmiddel voor nieuw asfalt. Dit proces vermindert de behoefte aan nieuw gewonnen bitumen en vermindert de ecologische impact van de wegconstructie.
 2. Plastic afval: Zeer bekend zijn de gebruikte PET-flessen en verpakkingen, die worden gerecycled tot bindmiddel voor asfalt. Door plastic afval te gebruiken als alternatief voor bitumen wordt niet alleen afval verminderd, maar ook de duurzaamheid van het asfalt verbeterd, omdat plastic bindmiddel beter bestand is tegen scheuren en andere vormen van slijtage.
 3. Gerecycleerd rubber: Rubbergranulaat afkomstig van gerecyclede banden kan worden gebruikt als een deel van het bindmiddel in asfaltmengsels. Dit verhoogt de elasticiteit en veerkracht van het asfalt, waardoor het beter bestand is tegen scheurvorming en vermoeidheidsschade. 
 4. Biobased bindmiddelen: Bindmiddelen afgeleid van plantaardige oliën, zoals sojaolie, lijnzaadolie en raapzaadolie, worden steeds meer gebruikt als duurzame alternatieven voor traditioneel bitumen. Deze biobased bindmiddelen verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verminderen de ecologische voetafdruk van asfaltproductie.

Gemonteerde asfaltkernen

Samenwerking is cruciaal

Doordat het gebruik van second life bouwmaterialen steeds gangbaarder wordt, bevordert dat de overgang naar een meer duurzame infrastructuur. Met een doorgedreven samenwerking tussen industrie, academici en beleidsmakers zou, door het potentieel van deze oplossingen op te schalen, het nog beter kunnen. Het biedt een tastbare weg naar een duurzamere toekomst waarin gerecycleerde materialen worden gezien als een waardevolle bron die klaar is voor transformatie.

GEOS: begeleiding naar certificatie

GEOS Laboratories bezit de nodige accreditaties en is compliant met sectorvoorschriften. Onze experten ondersteunen reeds verschillende fabrikanten in hun duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het meervoudig recycleren van hun bouwmaterialen, door middel van testen en analyses.

Wil je als fabrikant mee instappen in deze evolutie, maar weet je niet waar te beginnen? GEOS kan jou begeleiden en een roadmap uitwerken op weg naar certificering. Neem contact en we zetten je op weg!